Program na volební období 2014 – 2018

Cílem KDU-ČSL je, aby Uherské Hradiště bylo městem, kde lidé žijí rádi, městem kulturním, vzdělaným, sportujícím. Takovým, které pamatuje jak na mladé rodiny, tak i na seniory. Městem, kde se mohou občané bez obav obracet se svými podněty na představitele města a ti budou jejich problémy řešit.

Vztah město – občan

Vztah město – občan

Město je tu pro občany a ne občan pro město. Totéž musí platit i o jeho úřednících a zaměstnancích.

Hospodaření města a investice

Hospodaření města a investice

Při posuzování o zařazení investic k realizacím budeme více než doposud dbát na jejich proveditelnost a výši následných provozních nákladů. S péčí řádného hospodáře chceme klást důraz na včas a kvalitně prováděnou údržbu městského majetku jako prevenci před chátráním a nutností následných nákladných rekonstrukcí.

Oblast dopravy

Oblast dopravy

Oblast školství, kultury a sportu

Oblast školství, kultury a sportu

Bývalá věznice v Uherském Hradišti

Bývalá věznice v Uherském Hradišti

Oblast památkové péče

Oblast památkové péče

Oblast sociálních služeb

Oblast sociálních služeb

Oblast bytové politiky

Oblast bytové politiky

Rodinná politika

Rodinná politika

Zeleň a pořádek ve městě

Zeleň a pořádek ve městě

Rozvoj místních částí

Rozvoj místních částí

Místní části jsou nedílnou součástí města. Budeme jim věnovat stejnou pozornost jako rozvoji centra, řešit jejich problémy a zajišťovat jejich další rozvoj.

Sady

Sady

Vésky

Vésky

Míkovice

Míkovice

Jarošov

Jarošov

Štěpnice

Štěpnice

Mařatice

Mařatice