Komunální volby 2014

Cílem KDU-ČSL je, aby Uherské Hradiště bylo městem, kde lidé žijí rádi, městem kulturním, vzdělaným, sportujícím. Takovým, které pamatuje jak na mladé rodiny, tak i na seniory. Městem, kde se mohou občané bez obav obracet se svými podněty na představitele města a ti budou jejich problémy řešit.

Fotografie Uherského Hradiště
Město je tu pro občany a ne občan pro město.
Totéž musí platit i o jeho úřednících a zaměstnancích.
Budeme podporovat adresné financování sportovních klubů v našem městě.
Při posuzování o zařazení investic k realizacím budeme více než doposud dbát na jejich proveditelnost a výši následných provozních nákladů. S péčí řádného hospodáře chceme klást důraz na včas a kvalitně prováděnou údržbu městského majetku jako prevenci před chátráním a nutností následných nákladných rekonstrukcí.
Budeme podporovat smysluplné využití objektu věznice.