Zasadíme se o efektivní využití finančních prostředků v souladu s rozpočtovými možnostmi města a zlepšení procesu výběru akcí k realizaci s ohledem na proveditelnost a udržitelnost investice

adminkdu