Vytvoření programu obnovy a rekonstrukce místních komunikací a vyčlenění finančních prostředků v rámci rozpočtu města k jejich údržbě

adminkdu