Rozšíření ulice Sokolovská od hlavní křižovatky ano a napojení lokality kasárna na hlavní síť

adminkdu