Obnovení veřejného projednání podoby Masarykova náměstí a okolních ulic s důrazem na stávající umístění pódia na náměstí

adminkdu