Budeme usilovat o redukci vítězné studie na Výšině sv. Metoděje tak, aby toto místo důstojně připomínalo významnou událost v našich dějinách a nestalo se symbolem neuváženého čerpání dotačních titulů (evropských dotací)

adminkdu