Budeme prosazovat systematickou obnovu zeleně a péči o ni ve městě, údržbu a revitalizaci parků a budeme pokračovat v obnově zeleně a opravě komunikací a mobiliáře v Smetanových sadech

adminkdu