Otázky pro Tomáše Kaplana

Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky?

Vstoupit do komunální politiky beru jako něco naprosto normálního. Vždy jsem byl nějakým způsobem aktivní a zapojoval jsem se do činností různých neziskových organizací. V době, když jsem žil ještě v Brně, pracoval jsem nejprve jako dobrovolník, později jako zaměstnanec a předseda Hnutí Brontosaurus, které se zabývalo ekologickou výchovou a prací v přírodě. V té době jsem zároveň působil v několika dalších neziskových organizacích pracujících s mladými lidmi.

V době, kdy jsem se přestěhoval do Uherského Hradiště, bylo pro mne logické, zajímat se o dění ve městě, ve kterém jsem chtěl žít, založit rodinu a vychovávat své děti. Není mi lhostejné, jakým směrem se město rozvíjí a chci svými znalostmi a zkušenostmi k jeho rozvoji přispět.

Jaká byla vaše profesní dráha před vstupem (kandidaturou) do komunální politiky?

Po maturitě jsem začal studovat Vojenskou akademii. Z této školy jsem byl nucen po úrazu odejít, proto jsem nastoupil na roční důstojnický kurz a později k útvaru do Mikulova jako velitel čety se zaměřením na radiotechniku a spojařinu. Po odchodu od armády jsem pracoval v Brně v různých IT firmách, a jak jsem se již zmiňoval, pracoval jsem v Hnutí Brontosaurus jako předseda organizace a ředitel celorepublikové kanceláře.

Po příchodu na Slovácko jsem začal pracovat v Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy jako projektový manažer pro oblast rozvoje venkova. Mým úkolem bylo získávat finanční prostředky z evropských fondů. V posledních 5 letech jsem pracoval na Krajském úřadě jako informační manažer pro oblast projektového řízení a měl jsem na starosti implementaci nástroje na podporu řízení projektů na Krajském úřadě ve Zlíně. V současnosti pracuji jako finanční manažer ve vzdělávací agentuře také ve Zlíně.

Co považujete za největší problém našeho města a jaké navrhujete řešení?

Domnívám se, že město, Městský úřad, jeho zaměstnanci a politici jsou zde především pro občany a ne opačně. Uherské Hradiště se musí stát městem, které bude vstřícné vůči svým obyvatelům; musí mít zcela transparentní rozpočet a hospodaření; zásadní dokumenty města, jako jsou smlouvy, rozpočet, záznamy z jednání zastupitelstva, studie plánovaných investicí a projektů, a podobně musí být jednoduchým způsobem dostupné na internetu pro občany města. K řešení mnoha z výše zmíněných oblastí disponuje již dnes město IT technologiemi, které je potřeba pouze využít.

Jako velmi významný problém považuji také finanční situaci města a jeho významné zadlužení způsobené především velkou investici do Aquaparku. V následujícím období chci prosazovat a podporovat takové investice, kde bude jasné, jaké budou provozní náklady po realizaci investice.

Vyjmenujte nám tři důvody, proč by Vás lidé měli volit?

Nejsem sólista ale týmový hráč a jsem připravený hledat takové řešení, které bude nejvhodnější pro obyvatele města.

adminkdu