Otázky pro Jana Adama

Co byste v oblasti investic města změnil?

Je výborné, že město může čerpat dotace na své záměry, ale na druhou stranu dle mého názoru dochází k deformaci skutečných potřeb města. Vidina možnosti získat prostředky v objemech desítek milionů vede k tomu, že se rozjedou projekty, které nejsou z hlediska potřeb a požadavků občanů skutečně důležité. Město se pouští do projektů, které po svém dokončení budou znamenat i velké trvalé provozní náklady hrazené z rozpočtu města. V takových případech se po dokončení mohou stát kvůli nízké atraktivitě a vysokým nákladům na provoz špatným symbolem své doby místo toho, aby sloužily občanům a návštěvníkům města.

Předejít tomuto stavu lze tím, že vždy před realizací takového projektu musí být zpracován i reálný budoucí provozní rozpočet, za který bude buď příslušný odbor nebo případná organizace odpovědná.

Jako příklad bych uvedl projekt Park Rochus, a dle posledních informací to může být i úprava Výšiny sv. Metoděje – Sadské výšiny, která dle návrhu má obsahovat ocelový monument, nákladný mobiliář a informační systém atd. Takové projekty budou ve svém důsledku velmi náročné na údržbu a vynutí si např. rozšíření kamerových systémů atp. To vše s sebou nese další provozní náklady města. Práce na počátečních etapách již byly zahájeny a nejsem přesvědčen o tom, že jsou také zpracovány reálné budoucí provozní náklady (v případě projektu Park Rochus zdaleka nezahrnují skutečné náklady)
a určeny odpovědné osoby.

Myslíte, že město může ovlivnit další osud objektu věznice?

Může, byť v omezené míře, neboť není vlastníkem objektu, ale spíše bych řekl, že musí. V současné době má vlastník – Ministerstvo spravedlnosti ČR – zpracován projekt na využití objektu pro mediační a probační službu, rozšíření archivu, přemístění soudu ze stávajících prostor atd. To s sebou přináší také problém přemístění stávající SUPŠ. Samozřejmě, že zřizovatelem střední školy není město, ale město je tím, kdo tento problém může vyřešit, pokud má zájem na zachování této školy.

A také by to měla být šance (doufám, že ještě není pozdě) pro využití části objektu pro muzeum zločinů totalit, jedná se o patrně jediný takto zachovalý objekt v ČR, byť zanedbaný, možná i to je výhoda.

Nezjistil jsem, kdo je za město koordinátorem těchto blížících se aktivit Ministerstva spravedlnosti ČR, ale mám obavu, že nikdo.

adminkdu