Koaliční dohoda podepsaná v úterý 4.11.2014 v 19.00

Koaliční dohoda

politických a volebních stran a hnutí ODS, KDU-ČSL, KRUH, Zdravé Hradiště a TOP 09 (dále jen koaličních partnerů) zvolených pro volební období 2014 – 2018 do Zastupitelstva města Uherské Hradiště

 

 1. Zastoupení v Radě města Uherské Hradiště v počtu členů ODS 3, KDU-ČSL 2, KRUH 2, Zdravé Hradiště 1, TOP09 1

 

 • Stanislav Blaha (ODS)
 • Pavlína Jagošová (ODS)
 • Jaroslav Zatloukal (ODS)
 • Zdeněk Procházka (KDU-ČSL)
 • František Rochovanský (KDU-ČSL)
 • Ivo Frolec (KRUH)
 • Blanka Rašticová (KRUH)
 • František Elfmark (ZH)
 • Evžen Uher (TOP 09)

 

 1. Společným kandidátem na funkci starosty města Uherské Hradiště je Stanislav Blaha.
 2. Společným kandidátem na funkci místostarosty města Uherské Hradiště pověřeného zastupováním starosty je Zdeněk Procházka.
 3. Společným kandidátem na funkci neuvolněného místostarosty města Uherské Hradiště je Ivo Frolec.
 4. Společným kandidátem na funkci uvolněného radního města Uherské Hradiště je František Elfmark.
 5. Rozdělení resortů mezi jednotlivé uvolněné členy Zastupitelstva města Uherské Hradiště:
 • Stanislav Blaha – územní plánování, rozvoj města, architektura a regenerace MPZ, finance, městská policie
 • Zdeněk Procházka – majetek, investice, doprava
 • Ivo Frolec – kultura a cestovní ruch, školství a sport
 • František Elfmark – životní prostředí, informatika, sociální věci
 1. Volba uvolněných členů ZM a členů RM proběhne aklamací.
 2. Poměr zastoupení koaličních partnerů z hlediska uvolněných členů ZM a členů RM bude zachován po celé volební období.
 3. Každý z koaličních partnerů má právo změnit svého uvolněného člena ZM a člena RM na základě koaličního jednání formou dodatku k této koaliční smlouvě.
 4. Obsazení funkce předsedy finančního a kontrolního výboru bude nabídnuto opozičním stranám v pořadí ČSSD, ANO, KSČM
 5. Koaliční partneři se zavazují zřídit tyto komise RM:
 • komise architektury a regenerace MPZ
 • komise pro bydlení
 • komise cestovního ruchu a prezentace města
 • komise finanční
 • komise kulturní
 • komise pro nakládání s majetkem města
 • komise pro rozvoj města a strategické plánování
 • komise sociální a zdravotní
 • komise společenská
 • komise sportovní
 • komise pro vzdělávání
 • komise životního prostředí
 • komise pro dopravu
 • komise pro informační a komunikační technologie
 • místní komise Jarošov
 • místní komise Mařatice
 • místní komise Míkovice
 • místní komise Sady
 • místní komise Vésky
 • místní komise Štěpnice
 • místní komise Rybárny

12. Obsazení komise pro nakládání s majetkem města bude výhradně z členů ZM v počtu ODS 1, KDU-ČSL 1, KRUH 1, ZH 1, TOP 09 1, ČSSD 1, ANO 1, KSČM 1. K tomuto počtu je nominován radou města předseda komise.

13. Obsazení ostatních komisí bude v počtu 1 člen z každé strany zastoupené v ZM. K tomuto počtu je nominován radou města předseda komise.

14. Koaliční partneři se dohodli na obsahu a prioritách společného vládnutí:

a) Finance a hospodaření města.

 • Další nezvyšování dluhové zátěže města.
 • Snižování poplatků z odpadů u některých skupin obyvatelstva.
 • Efektivnější využívání rezerv v rámci rozpočtu města.
 • Otevřené hospodaření města (rozklikávací rozpočet a evidence smluv)

b) Veřejná správa.

 • Funkční informační a komunikační systém.
 • Zveřejňování všech informací bez zbytečného odkladu.
 • Mapa problémů města.
 • Oddělení výkonu státní správy od samosprávy bez navyšování provozních výdajů.

c) Doprava.

 • Rezidenční parkovací zóny.
 • Zkvalitnění MHD v návaznosti na zpracovaný generel.
 • Řešení krátkodobého parkování v centru města.

d) Veřejný prostor.

 • Veřejná diskuse nad novými investicemi.
 • Trvalá a průběžně aktualizovaná prezentace projektů města.
 • Nalezení koaliční shody při řešení dalších úprav Výšiny svatého Metoděje a Parku Rochus.
 • Prohloubení spolupráce se subjekty NNO.
 • Zlepšení úrovně obnovy a údržby městské zeleně a městského mobiliáře.

 

15.  Koaliční partneři se dohodli, že nejpozději do 28. února 2015 vydají programové prohlášení, které bude obsahovat podrobný program společného vládnutí v letech 2014 – 2018. Programové prohlášení se stane přílohou této Koaliční dohody.

16. Tato koaliční dohoda vyjadřuje vůli všech pěti koaličních partnerů ke spolupráci po celé funkční období ve prospěch města Uherské Hradiště.

 

V Uherském Hradišti dne 4. listopadu 2014.

Zdeněk Procházka (KDU-ČSL)                                           Ivo Frolec (KRUH)

František Elfmark (ZH)         František Prachman (ZH)       Zuzana Vandame (TOP09)

Stanislav Blaha (ODS)

redakce