Ing. Tomáš Kaplan

Ing. Tomáš Kaplan

Tomáš Kaplan je žanatý, má dvě děti, vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací a následně na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Velkou číst svého profesního života však pracuje v oblasti informačních technologií. V současné chvíli pracuje jako analytik ve společnosti O2 IT Servicees, s.r.o.

Ve volných chvílích rád jezdí na kole, plave a věnuje se radioamatérskému vysílání.