Otázky pro Tomáše Kaplana

Ing. Tomáš Kaplan

Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Vstoupit do komunální politiky beru jako něco naprosto normálního. Vždy jsem byl nějakým způsobem aktivní a zapojoval jsem se do činností různých neziskových organizací. V době, když jsem žil ještě v Brně, pracoval jsem nejprve… Continue Reading

Otázky pro Jana Adama

Co byste v oblasti investic města změnil? Je výborné, že město může čerpat dotace na své záměry, ale na druhou stranu dle mého názoru dochází k deformaci skutečných potřeb města. Vidina možnosti získat prostředky v objemech desítek milionů vede k tomu, že se rozjedou… Continue Reading